Środa 16 styczeń 2019,  imieninyMascelego, Walerii, Włodzimierza
Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawa 'The New Dictionary of Old Ideas'

 

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Czynna od 11.01.2019 do 24.02.2019

Bilety: 12,-zł

 


 
Wystawa prezentuje efekt rezydencji polskich, głównie szczecińskich bądź związanych z miastem, artystów i kuratorów w Pradze, Budapeszcie i Tbilisi w 2018 roku. Ich celem było zbadanie roli i funkcji sztuki w społeczeństwach młodych demokracji Polski, Węgier, Czech i Gruzji oraz wątków społeczno-politycznych.

Sztuka wizualna, jako uniwersalny język komunikacji, pozwala na ujęcie wspólnych zjawisk i odmienności życia społecznego, politycznego i kulturalnego w różnych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. W oparciu o awangardowe retroutopie kuratorzy i artyści odnoszą się do roli sztuki i jej postrzegania w okresie formowania się nowych demokracji po 1918 r. w Europie Środkowej i na Zakaukaziu.

Tytułowy Nowy Słownik Starych Idei konstruowany był poprzez wyjściowe terminy nauk społecznych w odniesieniu do regionu: retroutopia vs fikcja spekulatywna, nędza doganiania (męka nadrabiania zaległości), wspólne zadania!, praktyki polityczne i kultura, paradoks tożsamości, solidarność vs wspólnota.

W nowych pracach, powstałych podczas rezydencji, artyści odnieśli się do zagadnień: przemocy, protestu, wykluczenia ekonomicznego, dominacji populizmu, tabu seksualności, kosztów społecznych czy współczesnego kolonializmu.

Wystawa nie ma zamkniętej, całościowej struktury. Jest zbiorem autonomicznych projektów, które dopełniają się we wzajemnych relacjach. Projekt jest kontynuowany. W 2018 roku TRAFO realizowała program z zagranicznymi partnerami: MeetFactory (Praga), FKSE Studio of Young Artists Association (Budapeszt), State Silk Museum (Tbilisi). W latach 2019-2020 będzie on rozwijany dzięki dofinansowaniu z UE z programu Kreatywna Europa z udziałem MeetFactory, State Silk Museum i Hablar en Arte z Madrytu. Efekty następnych rezydencji zostaną zaprezentowane w 2020 roku we wszystkich instytucjach partnerskich, a całość zostanie podsumowana publikacją – słownikiem przetestowanych idei.

 


 

 

 

Chcesz otrzymywać powiadomienia
o trwających wystawach?


Reklama
Reklama
Źródło danych o wystawach:    
 

| Serwis Informacyjny

| Serwis Ogłoszenia

| Serwis Katalog (firmy i opinie)

InterVista Sp. z o.o Szczecin ul.Cyfrowa 6, tel. +48 91 886 96 01, mail: poczta@infoludek.pl

Copyright © 1998-2019 InterVista Sp. z.o.o