Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Otwarcie wystawy Lubinus mniej zanamy

Szczecin, Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Czynna od 17.04.2019 do 02.06.2019

Eilhard Lubinus, żyjący w latach 1565 - 1621, współcześnie znany jest jako twórca zachwycających precyzją i szatą graficzną map Rugii i Księstwa Pomorskiego, wykonanych na zlecenie dworów książęcych w Wołogoszczy i w Szczecinie. Tymczasem jego działalność naukowa, rozwijana na Akademii Rostockiej, koncentrowała się na pracach z zakresu filologii, translatoryki, poezji i teologii. Lubinus jest autorem m.in. edycji krytycznych i komentarzy do poezji satyryków rzymskich (Horacego, Persjusza, Juwenalisa). W 1604 r. wydał ponadto znakomity słownik grecko-łaciński Clavis Graecae linguae (wznowiony po raz ostatni w formie reprintu w 2010), a w latach późniejszych trójjęzyczną grecko-łacińsko-niemiecką edycję Nowego Testamentu (zadedykowaną księciu pomorskiemu Filipowi II), która stała się sławna dzięki filologicznej solidności i treści przedmowy, zawierającej krytykę ówczesnych metod nauczania łaciny, jako sprzecznych z naturą, zatruwających życie uczniom i zniechęcających nauczycieli. Autor opowiadał się za używaniem obrazów i metod traktujących ją jako język żywy. Sugerował stworzenie ilustrowanego podręcznika do nauki języka łacińskiego. Wystawa Lubinus mniej znany ukazuje postać uczonego w pełniejszym niż dotychczas wymiarze, koncentrując się zarówno na jego osiągnięciach akademickich, jak i pracach kartograficznych. Wystawę złożoną ze zbiorów własnych oraz obiektów udostępnionych z zasobów Archiwum Państowego w Szczecinie i Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, dopełniają prezentowane po raz pierwszy najnowsze nabytki Zamku: mapa Czech Petrusa Kaeriusa z 1642 oraz mapa Azji Henricusa Hondiusa z 1631, dedykowane uczonemu z Rostocku.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o trwających wystawach?

Reklama
Reklama
Źródło danych o wystawach:

InterVista Sp. z o.o. Szczecin, ul.Cyfrowa 6, tel. +48 91 886 96 01, mail: poczta@infoludek.pl
Copyright © 1998-2019 InterVista Sp. z o.o.