Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawa: Szczecińska opozycja antykomunistyczna lat 80. w obiektywie J. Kaczorowskiego i P. Woźniaka

Szczecin, Książnica Pomorska
Czynna od 04.07.2019 do 31.08.2019

Wystawa prezentuje zdjęcia autorstwa dwóch fotografów-amatorów: Jarosława Kaczorowskiego i Pawła Woźniaka. Kaczorowski był od 1982 r. związany od 1982 r. z Duszpasterstwem Ludzi Pracy przy kościele pw. św. Stanisława Kostki w Szczecinie. Utrzymywał kontakty z działaczami Solidarności Walczącej, Konfederacji Polski Niepodległej i podziemną „Solidarnością” (środowiskiem Mariana Jurczyka). W 1986 r. za swoje związki z opozycją został dyscyplinarnie zwolniony ze Spółdzielni Pracy „Metalotechnika”, dodatkowo z zakazem pracy we wszystkich państwowych przedsiębiorstwach. Woźniak w 1983 r. został wyrzucony ze szkoły za organizację „kontrpochodu” pierwszomajowego. W późniejszych latach był aktywny m.in. w Federacji Młodzieży Walczącej, Ruchu „Wolność i Pokój” i „Solidarności”, współpracował też z Solidarnością Walczącą. Za swoją opozycyjną działalność był karany grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń, zaś w 1987 r. stracił pracę w Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej Prasa-Książka-Ruch. Za działalność opozycyjną Kaczorowski i Woźniak zostali odznaczeni Krzyżami Wolności i Solidarności. Dla nich obu fotografowanie było pasjonującym hobby, które realizowali ucząc się, pracując, jednocześnie podejmując aktywność w różnych szczecińskich środowiskach i organizacjach opozycyjnych lat 80. XX wieku. Ich zdjęcia nie stanowią reprezentatywnego obrazu całej opozycji antykomunistycznej w Szczecinie we wspomnianym okresie. Niemniej jednak jest to bezcenny zbiór, który w 2019 r. został przekazany w formie negatywów do szczecińskiego archiwum.

Wystawa została podzielona na bloki tematyczne: o fotografiach i ich autorach, szczecińska „Solidarność” 1980–1981, Kościół oazą opozycji, „Solidarność” podzielona, młodzi szczecinianie przeciw PRL, Jan Paweł II w Szczecinie, Sierpień ‘88, manifestacje uliczne 1989/1990, kto prezydentem? Na wystawie odnajdziemy m.in. zdjęcia ilustrujące działalność M. Jurczyka i jego środowiska, młodzieżowych środowisk antykomunistycznych, kampanię w wyborach prezydenckich w 1990 r.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o trwających wystawach?

Reklama
Reklama
Źródło danych o wystawach:

InterVista Sp. z o.o. Szczecin, ul.Cyfrowa 6, tel. +48 91 886 96 01, mail: poczta@infoludek.pl
Copyright © 1998-2019 InterVista Sp. z o.o.