Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Oprowadzanie kuratorskie Stanisława Rukszy po wystawie Celebration – Mono No Aware

Szczecin, TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie
Czynna od 29.08.2019 do 29.08.2019

Celebration – Mono No Aware to trzeci, wieńczący akt z cyklu wystaw odbywających się w Kioto, Poznaniu i Szczecinie. Do udziału w wystawie zaproszonych zostało 21 artystów i kolektywów z Polski oraz Japonii. Wszyscy uczestniczyli w rezydencjach artystycznych w obu krajach. Jednym z najważniejszych celów projektu Celebration jest stworzenie warunków do faktycznej i „żywej” wymiany doświadczeń pomiędzy artystami, twórczego dialogu i wzajemnych inspiracji na kolejne lata. Przed artystami i kuratorami stanęło niełatwe zadanie opowiedzenia o wybranych kategoriach estetycznych, społecznych czy historycznych z dwóch perspektyw, tak, by zarówno publiczność w Japonii, jak i w Polsce nie odniosła wrażenia powierzchowności czy narracyjnej pychy w pracach prezentowanych po obu stronach globu.

Tytułowe Mono No Aware to jedna z podstawowych japońskich kategorii estetycznych, odnosząca się do odnajdywania w świecie melancholijnego piękna. Wystawa nawiązuje do tych procesów, podkreśla jednocześnie relacyjność pojęciową, estetyczną czy duchową między Wschodem i Zachodem. To, co wydaje się być zarezerwowane wyłącznie dla danego kręgu kulturowego, w przypadku „patosu rzeczy” (mono no aware) Wschodu znajduje dopełnienie w antropologii tragiczności Zachodu przeprowadzonej przez niemieckiego filozofa Maxa Schelera. Zamiast uwypuklać różnice, pokaz przedstawia to, co wspólne, będące podwaliną nowego.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o trwających wystawach?

Reklama
Reklama
Źródło danych o wystawach:

InterVista Sp. z o.o. Szczecin, ul.Cyfrowa 6, tel. +48 91 886 96 01, mail: poczta@infoludek.pl
Copyright © 1998-2019 InterVista Sp. z o.o.