Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawy z regionu: Szczecin i zachodniopomorskie

Wystawa '25 lat działalności Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego'

Szczecin, Książnica Pomorska
Czynna od 31.08.2019 do 26.09.2019

Zapraszamy na wystawę '25 lat działalności Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego'.

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze jest stowarzyszeniem posiadającym status organizacji pożytku publicznego. Powstało w roku 1994 i działa głównie na terenie Pomorza Zachodniego na rzecz ochrony przyrody regionu. Do marca 2006 r. funkcjonowało pod nazwą Zachodniopomorskie Towarzystwo Ornitologiczne. Obecnie zrzesza około 50 członków.

Cele statutowe:
1. Oddziaływanie na świadomość społeczeństwa w kwestiach związanych ze stanem środowiska naturalnego.

2. Wpływanie na poprawę stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem biotopów najbardziej narażonych na zniszczenie.

3. Propagowanie etycznych metod badań faunistycznych.

4. Organizowanie i popieranie badań naukowych zmierzających do poznania zasobów przyrodniczych, szczególnie regionu Pomorza Zachodniego.

5. Inicjowanie i popieranie międzynarodowej współpracy pomiędzy społeczeństwami na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

6. Współpraca z innymi organizacjami, instytucjami i ruchami działającymi na rzecz ochrony środowiska.

7. Propagowanie i organizowanie działalności – w tym edukacji, której następstwem może być poprawa stanu środowiska.

8. Prowadzenie i popieranie przyjaznej przyrodzie działalności rolniczej.

Chcesz otrzymywać powiadomienia o trwających wystawach?

Reklama
Reklama
Źródło danych o wystawach:

InterVista Sp. z o.o. Szczecin, ul.Cyfrowa 6, tel. +48 91 886 96 01, mail: poczta@infoludek.pl
Copyright © 1998-2019 InterVista Sp. z o.o.